STOPPA PRIMATFÖRSÖKEN

SMI:s historia - årtionden av kritik

Skicka sidan Skriv ut
Under årtionden har aphållningen på SMI kritiserats. Aporna levde i burar små som garderober i en fönsterlös källare.

Trots protester från allmänheten och det faktum att Jordbruksverket krävde att anläggningen skulle avvecklas satsade regeringen pengar på ett nytt aphus som även det är uselt ur djurens synvinkel. Den nya byggnaden stod klar 2003 och kritiserades hårt av Jordbruksverkets primatgrupp som bland annat menade att det nya apcentret ”inte motsvarade ett modernt primatcentrum genomsyrat av omtanke för djuren”.

SMI:s försök på apor är mycket kontroversiella: år 2000 skrev Aftonbladet att ”Smittskyddsinstitutet förbjuds ha försöksapor” och att ”djurplågeriet stoppas”. Bakgrunden var att att SMI sedan 1994 inte uppfyllt kraven i djurskyddslagen och att aporna farit illa. Dessutom hade SMI ljugit för Jordbruksverket angående burstorleken som aporna satt i. Jordbruksverket gick så långt att de ”ifrågasätter SMI:s kompetens att överhuvudtaget ägna sig åt djurförsök”.

De allra flesta apor på SMI lever i två meter höga burar som är ungefär lika små som tre normalstora garderober. De sitter antingen parvis eller i grupp. Ett litet antal individer har också möjlighet att få frisk luft genom att vara i en utomhusbur, men detta gäller bara de apor som ingår i vissa typer av försök.

Ett krav från Jordbruksverket för att SMI ska få behålla sitt tillstånd att utföra försök på djur är daglig träning för provtagningar. För att kunna fångas in för nedsövning och provtagningar så tränas aporna för ”samarbete” med så kallade ”klicker” (syftet är att de självmant ska räcka fram den arm de ska bli stuckna i för att sedan få en belöning), men det förekommer ännu att aporna måste fångas in till exempel med hjälp av skjutbara bakstycken i burarna.

SMI erkänner själva att de inte uppfyller Jordbruksverkets krav.

EUPRIM-Net är ett nätverk bestående av 8 europeiska djurförsöksanläggningar med primater och SMI är en av de anläggningarna. Tanken är att de 8 tillsammans bildar ett virtuellt primatcenter för forskning och avel av försöksapor.

 

Kända röster om djurförsök

" Ibland har folk för mycket tilltro på människor i vita labrockar och antar att det finns ett behov av djurförsök bara för att det har pågått så länge. Jag anser att detta härstammar från den mörka tidsåldern inom den medicinska vetenskapen och att mer upplysta forskare numera tror att de kan få mer tillförlitliga resultat med mer moderna metoder. Djurförsök har länge presenterats som en lösning på hälsoproblem, men försöker att härma mänskliga sjukdomar hos djur är ett kostsamt och grymt misstag. Om de stora summor pengar som pumpas in i djurförsök istället används i förebyggande syfte så skulle det bli bättre resultat. "
Paul McCartney

Kontakta oss

Tveka inte inför att kontakta oss för mer information eller för att engagera dig mot djurförsöken.
Stoppa primatförsöken
AFL:s historia