STOPPA PRIMATFÖRSÖKEN

Många onaturliga dödsfall på SMI

Skicka sidan Skriv ut

I slutet av 2007 tog sig apan Nora på SMI in bakom ett rörligt bakstycke på sin bur och blev fastklämd under skivan mot burfronten och därefter kvävdes den till döds. Obduktionen visade blödningar i halsregionen och luftstrupen.

Den här apan var en av många apor som dött i samband med en ”olycka” på SMI under de senaste åren.

För tre år sedan köpte SMI in 50 nya apor och när de leverades visade det sig att fyra av dem låg kvävda i burarna.

Under 2005 dog minst en tiondel av försöksaporna på SMI av orsaker som inte var kopplade till försöken. Flera apor på SMI har dött på grund av Smittskyddsinstitutets slapphänta hantering och kontroll av aporna. Två apor avlivades efter att de fått sårskador på benen, en apa avled efter att ha fastnat i en bur, en annan apa dog på grund av avmagring och diarré och en apa på grund av förstoppning. Om tillsynen på SMI fungerat så borde personalen upptäckt sårskador och avmagrade djur i tid.

Under 2008 fick apan Della avlivas på grund av en kronisk inflammation i knälederna som gjorde henne rörelsehindrad. Apan Ester skadades så svårt efter att SMI satt ihop apor som inte fungerade som grupp att hon efter en attack av burkamraterna fick avlivas 2008. Apan Mops avlivades samma år på grund av en kraftig avmagring och en tarmsjukdom.
Apan Monroe dog på grund av att en kedja i buren fastnat runt halsen 2009.
Lord avlivades på grund av kraftiga rörelseproblem, troligen orsakat av traumatisk rygg-eller huvudskada år 2009.

 

Kända röster om djurförsök

" Aporna har ingen möjlighet att fly och de använder varenda liten del de har inom sig för att komma ut och det får dig att bara vilja börja gråta eftersom de är så hjälplösa och det finns inget de kan göra. På toppen av det så behandlas de sedan så grymt, så brutalt, så känslokallt att man knappt orkar tänka på det. Och det här pågår varenda dag. Sanningen är den att de flesta människor inte vet, och vill inte veta, den grymma verkligheten om vad som händer med icke-mänskliga primater i laboratorier. Inte bara är många försök på dem oetiska, många är onödiga och deras resultat kan vara missledande. "
Jane Goodall - en av världens mest kända primatologer

Kontakta oss

Tveka inte inför att kontakta oss för mer information eller för att engagera dig mot djurförsöken.
Stoppa primatförsöken
Dödsfall på AFL