Många onaturliga dödsfall på SMI

Skriv ut

I slutet av 2007 tog sig apan Nora på SMI in bakom ett rörligt bakstycke på sin bur och blev fastklämd under skivan mot burfronten och därefter kvävdes den till döds. Obduktionen visade blödningar i halsregionen och luftstrupen.

Den här apan var en av många apor som dött i samband med en ”olycka” på SMI under de senaste åren.

För tre år sedan köpte SMI in 50 nya apor och när de leverades visade det sig att fyra av dem låg kvävda i burarna.

Under 2005 dog minst en tiondel av försöksaporna på SMI av orsaker som inte var kopplade till försöken. Flera apor på SMI har dött på grund av Smittskyddsinstitutets slapphänta hantering och kontroll av aporna. Två apor avlivades efter att de fått sårskador på benen, en apa avled efter att ha fastnat i en bur, en annan apa dog på grund av avmagring och diarré och en apa på grund av förstoppning. Om tillsynen på SMI fungerat så borde personalen upptäckt sårskador och avmagrade djur i tid.

Under 2008 fick apan Della avlivas på grund av en kronisk inflammation i knälederna som gjorde henne rörelsehindrad. Apan Ester skadades så svårt efter att SMI satt ihop apor som inte fungerade som grupp att hon efter en attack av burkamraterna fick avlivas 2008. Apan Mops avlivades samma år på grund av en kraftig avmagring och en tarmsjukdom.
Apan Monroe dog på grund av att en kedja i buren fastnat runt halsen 2009.
Lord avlivades på grund av kraftiga rörelseproblem, troligen orsakat av traumatisk rygg-eller huvudskada år 2009.