STOPPA PRIMATFÖRSÖKEN

Till minne av Emilia - 1995-2005

Skicka sidan Skriv ut
Jag ska rädda världen
sedan ska min blick släckas
och konturerna av mitt ansikte ska
suddas ut.
Min kropp ska brännas till aska,
och askan ska aldrig återföras till sitt hemland.
Minnet av mig ska inte leva vidare
mer än som en fotnot
i människornas forskningssaga
(där ska jag inte omnömnas
på annat sätt än som en i raden av apor
som alla räddat världen.)

Jag ska tjäna min herre
och jag ska låta dem göra
vad de anser måste göras
för att världen ska kunna räddas.

Jag får egentligen inte säga det
(men det är ändå snart över),
mitt namn är
... Emilia.

Jag ska rädda världen
Sedan ska min blick släackas
och konturerna av mitt ansikte
ska suddas ut.
Mikael (försöksapans Emilias fadder)
 

Kända röster om djurförsök

" Jag hade köpt två manliga chimpanser från en primatkoloni i Holland. De bodde jämte varandra i separata burar under flera månader innan jag använde den ena som hjärtdonator. När vi avlivande honom i hans bur inför operationen pratade och grät han oavbrutet. Vi la inte så mycket vikt vid det men det måste ha gjort ett djupt intryck på hans vän för när vi flyttade kroppen till operationssalen så grät den andra chimpansen och var otröstlig i dagar. Denna händelsen gjorde djupt intryck på mig. Jag lovade att aldrig igen utföra försök på sådana känsliga varelser. "
Dr Christian Barnard

Kontakta oss

Tveka inte inför att kontakta oss för mer information eller för att engagera dig mot djurförsöken.
Stoppa primatförsöken
Till minne av Emilia