STOPPA PRIMATFÖRSÖKEN

Varifrån kommer alla apor?

Skicka sidan Skriv ut

AFL har under en längre tid haft ambitionen att bedriva en egen uppfödning av apor till djurförsök men har saknat de ekonomiska möjligheterna till att göra detta.

Aporna på AFL importeras i huvudsak från en uppfödning i Kina, men SMI har även avslöjats flera gånger för att ha köpt in och använt sig av viltfångade apor i försöken.  Sedan 1988 har omkring 4500 apor importerats till djurförsök i Sverige, de allra flesta av dessa till AFL.

Den uppfödning av apor som AFL främst använder sig av i dagsläget är Guang Xi Handsome Apes and Monkeys Experiment Farming Development co. Ltd. i Kina. På anläggningen föds det varje år upp omkring 10 000 apor och hälften av dem beräknas gå till laboratorier i Europa och USA.

Kina är ett land som saknar djurskyddslagar och djuren är helt försvarslösa och det finns i princip ingen som helst insyn i verksamheten.

1992 avslöjade den brittiska anti-djurförsöksorganisationen BUAV att en stor del av de apor som exporterats till Europa och USA behandlades illa och upp till 70 procent dog innan de ens kommit fram. Både Mauritius och Sydostasien pekades ut som ställen där apor hade vanvårdats och dött.

Enligt djurskyddslagen får inte apor eller andra djur som används i djurförsök vara viltfångade, utan endast apor som är uppfödda för ändamålet får användas.

I ett av hälsointygen för 32 kinesiska apor som exporterats till SMI/AFL står det faktiskt att de levererade aporna är ”Wild Primates”. Den kinesiske veterinären Li Xiaohang har dock i ett annat intyg sagt att de ska vara destinationssuppfödda.

Till tidningen Expressen har en representant för SMI tidigare sagt att han inte kan garantera att aporna inte är viltfångade.

På uppfödningen i Kina lever en grupp honor tillsammans med en hane. Ungarna tas ifrån den sociala gruppen och mamman när de är 8-12 månader gamla (i frihet dias ungen i 14 månader och har en nära kontakt med modern under flera år).

Ungarna sätts i en stor grupp på upp till 20 individer och när de är 3-4 år gamla säljs de till laboratorier.

Burarna som aporna lever i är under all kritik. Små burar med kala golv och väggar av betong och metall. Det finns inte heller någon stimulans i burarna.

Den enda gången aporna har kontakt med människor är när de några gånger per år fångas in och olika tester utförs på dem och då hålls de ofta isolerade i upp till 30 dagar. Detta är oerhört stressande för aporna som inte är vana vid kontakt med människor.

 

Kända röster om djurförsök

" Aporna har ingen möjlighet att fly och de använder varenda liten del de har inom sig för att komma ut och det får dig att bara vilja börja gråta eftersom de är så hjälplösa och det finns inget de kan göra. På toppen av det så behandlas de sedan så grymt, så brutalt, så känslokallt att man knappt orkar tänka på det. Och det här pågår varenda dag. Sanningen är den att de flesta människor inte vet, och vill inte veta, den grymma verkligheten om vad som händer med icke-mänskliga primater i laboratorier. Inte bara är många försök på dem oetiska, många är onödiga och deras resultat kan vara missledande. "
Jane Goodall - en av världens mest kända primatologer

Kontakta oss

Tveka inte inför att kontakta oss för mer information eller för att engagera dig mot djurförsöken.
Stoppa primatförsöken
Apornas ursprung