Transporterna till helvetet

Skriv ut

Transporterna av aporna är långa och i många fall traumatiserande. Från uppfödningsanläggningarna i Kina tar resan till karantänsstation i Holland cirka 40 timmar och sker på skumpiga landsvägar samt med minst två olika flygplan med tillhörande omlastningar. Aporna transporteras i lådor liten som en normalstor tv-apparat. Det innebär att aporna måste sitta ihopkrupna utan möjlighet att sträcka på benen.

Transporten är extra stressande för aporna eftersom de aldrig har tränats till kontakt med människor, och dessutom ibland tvingas ihop med individer som de inte känner. Aporna lastas in i flygplanens lastutrymmen av transport- och terminalpersonal, och utsätts i flygplanen för extrema temperaturväxlingar och bullernivåer. Om förseningar inträffar kan aporna bli sittande i timtal utan mat och vatten.

På karantänsstationen i Holland stannar aporna för observation i cirka tre månader, varefter de skickas iväg på sin sista resa: Den går med lastbil eller flygplan från Holland till Stockholm och tar upp till 17 timmar. Under dessa transporter sitter aporna två och två i plastboxar med måtten 50 x 50 x 70 cm.

För inköp och transport av apor har SMI länge anlitat det holländska företaget R.C. Hartelust bv. År 2005 transporterade detta företag 50 krabbmakaker i lastbil från Holland till SMI i Solna. När lastbilen kom fram fann man att fyra apor låg döda i sina burar. De hade dött av överhettning eftersom burarna hade placerats nära ett varmluftaggregat. Under den 17 timmar långa transporten hade de inte haft tillgång till vatten och endast ett äpple var att äta. De hade inte heller fått någon tillsyn under färden. Inte heller tullen hade kontrollerat införseln.

Man måste anta att apornas död var mycket plågsam och antagligen led även de andra aporna i lastutrymmet av hettan samt av att tvingas bevittna sina artfränders dödskamp. Trots denna tragiska incident, samt det faktum att åtalsanmälan riktats mot RC Hartelust, så fortsätter SMI att anlita detta företag.

SMI:s etolog anser att aporna på SMI används alldeles för tidigt i försök efter att de anlänt. Hon hänvisar till studier som säger att apor behöver minst tre månader på sig för att vänja sig vid en ny miljö. På SMI används aporna nästan på en gång efter att de anlänt.